Press "Enter" to skip to content

Posts published in سپتامبر 2018

راهنمای رشد استارتاپ ها با استفاده از بازاریابی درونگرا

0

بخش اول: این مطلب با استفاده از کتابچه راهنمای رشد استارتاپ ها از وبسایت هاب اسپات نوشته شده است، این مطلب به درد کسانی میخوره که استارتاپ شون رو شروع کردن و تعداد اندکی مشتری دارند و می خواهند در ادامه رشد شان را بیشتر بکنند. این مطلب را در…