Press "Enter" to skip to content

Posts published in ژانویه 2019

‏تکنیک های فعال سازی کاربران از نظر نیل پاتل در کتاب راهنمای اصولی برای رشد استارتاپ

0

‏تکنیک های فعالسازی کاربران بر اساس کتابDefinitive guide to growth hacking, Neil Patel ‏بعد از اینکه کاربر جذب شد مهم است که بتوانید او را فعال کنید، البته باید کاربر فعال کسب و کار خود را استخراج کنید. مثلا برای ما در الوپارک، کاربر فعال کسی هست که هفته ای…

کتاب ها و وب سایت هایی که در مسیر کارآفرینی و استارتاپ به شما کمک میکنند-بخش چهارم

0

در اینجا چند لینک رو رو برای شما معرفی میکنم در اون لینک ها کتاب هایی معرفی میشه که میتونن در مسیر کارآفرینی و استارتاپ به شما کمک کنن، بعضی از این کتاب ها را در پست های قبلی معرفی کردم سیزده کتاب استارتاپی که هر کارآفرینی باید بخواند –…