برای مطالعه

نکته و یاداشت هایی در مورد سئو

نکته: افراد به احتمال زیاد در هنگام استفاده از تلفن همراه ، کلمات کلیدی کوتاه را نسبت به عبارات طولانی جستجو می کنند.
وقتی افراد روی دستگاه تلفن همراه تایپ می کنند، معمولاً از یک صفحه کلید لمسی استفاده می کنند که نسبت به صفحه کلید لپتاپ و دسک تاپ کندتر است. بنابراین مطمئن شوید که کلمات کلیدی خود را کوتاه و راحت تایپ(برای انگشت) انتخاب می کنید!

نکته: زمانی که صفحه ای را با استفاده از ریدایرکت 301 به آدرس دیگری انتقال میدهیم، یعنی یوآرال اول را به یوآرال دوم انتقال می دهیم، باید یوآرال اول را از سایت مپ حذف کنیم. مرجع یک   و   مرجع دو

ریدایرکت لینک و یوآرال که پارامتر دارد ممکنه کمی سخت باشه، از این وبسایت میتونید برای ریدایرکت کردن یوآرال های ساده و پارامتردار استفاده کنید 

زمانی که یک صفحه را با ریدایرکت 301 به آدرس جدید انتقال میدهیم،‌در گوگل کنسول:  ترافیک آدرس قدیم برای آدرس قدیم در نظر گرفته میشه و ترافیک آدرس جدید برای آدرس جدید ثبت میشه، یعنی آمار ترافیک آدرس اول به آمار ترافیک آدرس دوم  اضافه نمیشه، حتی ممکنه این دو صفحه با کیوردهای متفاوتی ترافیک جذب کنن

در کنسول گوگل: چرا برای بعضی از صفحات که ایمپرشن و کلیک ثبت شده است مشخص نمیکند که این ایمپرشن و کلیک با چه کیوردی بوده است؟ مثلا برای یک صفحه 10 ایمپرشن و 4 کلیک ثبت شده ولی اینکه این 10 ایمپرشن با چه کیوردی بوده نشخص نشد است؟