برای مطالعه

وبسایت ها و کتاب هایی که در مسیر کارآفرینی و استارتاپ به شما کمک میکنند(بخش اول)

وبسایت ها:
وبسایت متمم:
اگر به دنبال محتوای معتبر آموزشی آنلاین در زمینه های زیر هستید وبسایت آموزشی متمم مرجع فوق العاده ای هست
– MBA‌
– مدیریت
– مذاکره
– توسعه فردی
– برند
– استراتژی
– کارآفرینی
– استراتژی محتوا و تکنیک ها و روشهای بازاریابی محتوا
– تصمیم گیری
– سیستم و تفکر سیستمی
– مدیریت بازاریابی
پس در وبسایت متمم محتوای آموزشی ارزشمندی در خصوص کارآفرینی و استارتاپ نیز وجود دارد

کتاب ها:
در زمینه استارتاپ، کتابهای زیادی وجود دارد، ولی بعضی از این کتاب ها به عنوان مرجع اصلی باید در اول مسیر کارآفرینی و استارتاپ مطالعه شوند (من 2 سال بود در زمینه کارآفرینی و استارتاپ فعال بودم ولی متاسفانه با این کتاب ها آشنا نشده و مطالعه نکرده بودم و از این رو در این مسیر خیلی اشتباه رفتم – از دوست نازنیم آقای محسن صدر بنیانگذار استارتاپ درمانکده ممنونم که در اولین روزهای آشنایی مان متوجه شد ضعف من در کجاست و این کتاب ها را برای من معرفی کرد)
– کتاب نوپای ناب نوشته ی اریک ریس که در سال 92 به فارسی ترجمه شده، همچنین ترجمه جدیدی در سال 96 انجام گرفته
– کتاب راهنمای کارآفرینان نوشته ی استیو بلنک که به فارسی هم ترجمه شده

– کتاب تست مامان نوشته ی راب فیتر پاتریک که توسط تیم پینگونیو به فارسی هم ترجمه شده

– کتاب عبوراز شکاف که خیلی عجیبه به فارسی ترجمه نشده
پیشنهاد میکنم این کتاب ها را به همین ترتیبی که نوشتم بخوانید

تصویر نقشه راه درس مربوط به کارافرینی در وبسایت متمم

راهنمای کارآفرینان، نوشته ی استیو بلنک

کتاب تست مامان، نوشته ی راب فیتزپاتریک