برای مطالعه

وبسایت ها و کتاب هایی که در مسیر کارآفرینی و استارتاپ به شما کمک میکنند(بخش دوم)

در این نوشته چند وبسایت فارسی زبان معرفی میکنم که میتواند برای کسانی که در مسیر کارآفرینی و استارتاپ باشند کمک کند، اگر شما کمی در دو موضوع فوق، وب فارسی را جستجو کرده باشید با احتمال بالا به این وبسایت ها رسیده اید، ترتیب معرفی این وبسایت ها ارتباطی به کیفیت محتوای آنها ندارد.

وبسایت کسب و کار نرم افزار، گاه نوشته‌های ناصر غانم زاده درباره استارتاپ ها، کارآفرینی فناوری و سرمایه گذاری
مدرسه استارتاپی آواتک، بخشی از وبسایت شتابدهنده آواتک که چند مفهوم مقدماتی استارتاپ را به صورت خیلی مختصر آموزش میدهد
وبسایت دکتر استارتاپ
وبسایت هفته نامه شنبه، هفته نامه اختصاصی استارتاپ ها
وبسایت مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا، یکی از آموزش های خوب این وبسایت کارگاه آموزشی استارتاپ ناب میباشد، این کارگاه مفاهیم و متدولوژی استارتاپ ناب که در کتاب نوپای ناب (که در این نوشته معرفی کردم) مطرح شده را تشریح میکند

کتاب صوتی گوگل چگونه کار می کند؟
کتاب صوتی استیو جابز- شیوه های رهبری برای نسل جدید

لیست فوق در گذر زمان بروز میشود