برای مطالعه

کتاب ها و وب سایت هایی که در مسیر کارآفرینی و استارتاپ به شما کمک میکنند-بخش چهارم

در اینجا چند لینک رو رو برای شما معرفی میکنم در اون لینک ها کتاب هایی معرفی میشه که میتونن در مسیر کارآفرینی و استارتاپ به شما کمک کنن، بعضی از این کتاب ها را در پست های قبلی معرفی کردم
سیزده کتاب استارتاپی که هر کارآفرینی باید بخواند – بخش اول
سیزده کتاب استارتاپی که هر کارآفرینی باید بخواند قسمت دوم
کتاب بازاریابی هکر رشد؛ آینده روابط عمومی، بازاریابی و تبلیغات
جذب (کشش)؛ جذب مشتری و رشد استارتاپ