برای مطالعه

کارآفرین تکنولوژی عموما باید چه ویژگی ها و یا مهارت هایی را داشته باشد

ایده پردازی: کارآفرین باید بتواند ایده پردازی کند و خلاقیت داشته باشد، مثلا بتواند در مواجهه با مشکلات، راه حل های خلاقانه ای را برای حل مشکل ارائه دهد.

طراحی محصول: بر اساس ایده خود و دیگران محصول قابل قبولی را طراحی کند.

مونتایز کردن محصول: محصول را به شکلی طراحی کند که قابلیت فروش و یا درآمد زایی داشته باشد.

مارکتینگ محصول: برای محصول خود بازار و مشتری پیدا کند.

تشکیل و مدیریت تیم: همچنین موازی با این فرایند بتواند تیم و یا مجموعه ای را تشکیل دهد که کسب و کارش را پیش ببرد.

هر کدام از این توانایی و تخصص ها نیاز به مطالعه و تجربه دارند که کارآفرین باید با تلاش و پشتکار در جهت کسب و پرورش هر کدام اقدام کند.

در خصوص ایده پردازی و طراحی محصول، منابع خوبی برای مطالعه وجود دارند که یکی از این منابع کتاب “صفر تا یک” نوشته پیتر ثیل هست، میتوانید مطالب خیلی خوب وبسایت متمم در خصوص این کتاب را از این لینک ها(لینک یک، لینک دو، لینک سه) مطالعه کنید