چک لیست شرکت در نمایشگاه

اگر شما صاحب استارتاپ و یا کسب و کاری هستید احتمالا روزی خواهد رسید که باید تصمیم بگیرید در نمایشگاه/رویدادی شرکت نمایید و یا شرکت ننمایید، اگر شما مقدمات و اصول تصمیم گیری را مراعات کنید این تصمیم از شما انرژی خواهد گرفت(البته اگر بخواهید به موضوع فکر کنید)، انرژی رو احتمالا همه دارند و […]