کارآفرین تکنولوژی عموما باید چه ویژگی ها و یا مهارت هایی را داشته باشد

ایده پردازی: کارآفرین باید بتواند ایده پردازی کند و خلاقیت داشته باشد، مثلا بتواند در مواجهه با مشکلات، راه حل های خلاقانه ای را برای حل مشکل ارائه دهد. طراحی محصول: بر اساس ایده خود و دیگران محصول قابل قبولی را طراحی کند. مونتایز کردن محصول: محصول را به شکلی طراحی کند که قابلیت فروش […]